میزان پیاز زعفران در هکتار 5 الی 10 تن پیاز زعفران می باشد 

هر چه کمتر پیاز زعفران کاشت کنید زعفران کمتری از هر هکتار برداشت می کنید
حداکثر برداشت زعفران در هکتار 20 کیلو زعفران می باشد 

مقدار کاشت پیاز زعفران در هر هکتار 5 الی 10 تن پیاز زعفران قابل کشت است 

هر پیاز زعفران چند گل میدهد؟ هر پیاز زعفران 3 تا 4 گل زعفران میدهد 

زعفران در سال چند بار گل میدهد ؟زعفران یک بار در سال گل میدهد منتهی مراتب در مهر یا  آبان ماه که زعفران گل میدهد چندین نوبت گل دهی دارد 

هزینه کاشت یک هکتار زعفران توسط تیم ماهان زعفران سه میلیون تومان می باشد 

هزینه کاشت هر هکتار توسط ما دو الی سه میلیون تومان می باشد که اگر در موقع حضور نیروها در شهر شما یا نزدیک به شهر شما باشد هزینه بسیار مناسب تر حساب میشود چنانچه شما در استان ها یا شهرهای مجاور هستید به آی دی زیر پیام بفرستید یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید 

🆔@saffronf
مهندس مه ولاتی
📱09159232175
📱09159276453
☎️05156722993
🌷شرکت ماهان زعفران 🌷

میزان برداشت زعفران در گلخانه بستگی به سطح زیر کشت و مقدار پیاز زعفران به کار برده دارد 

2 دیدگاه. Leave new

فهرست