حداکثر برداشت زعفران در هکتار 20 تا 24 کیلو زعفران می باشد 

جهت خرید پیاز زعفران درشت گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی  

کانال تلگرام ماهان زعفران https://t.me/mahanzaferan

1 دیدگاه. Leave new

فهرست