کود مناسب برای زعفران

کود گاوی میباشد + کودهای شیمیایی

کود اختصاصی شرکت ماهان زعفران مخصوص گل دهی بیشتر مزارع زعفران به زودی در اختیار عموم قرار می گیرد

شرکت ماهان زعفران در نظر دارد کودهای اختصاصی جهت استفاده در آبیاری های اول و دوم جهت رشد بهینه گل زعفران ارائه دهد که برای سال آینده در اختیار عموم قرار میگیرد
با استفاده از این کودها نیاز به هیچگونه کودی غیر از کود دامی ندارید
عناصر استفاده شده در این کودها
عناصر ماکرو : ازت فسفر پتاسیم
عناصر میکرو: روی آهن مس
ماده آلی (OM)
کربن آلی (OC)
اسید هیومیک
اسید فولویک
گوگرد
اوره
و ….
که موجب اصلاح بافت خاک ، کاهش PH ( اسیدیته) خاک ، کاهش EC ( شوری ) خاک ، افزایش مقاومت به کم‌آبی و سرما ، افزایش سرعت جوانه گل ، ریشه‌زایی بهتر و در نهایت موجب افزایش گل دهی و عیار بالای زعفران ها می شود شما تنها کافیست راهنمائی های این کانال را به کار ببرید

کاشت زعفران به همین سادگی 🌸🍃

🆔@mahanzaferan

فهرست