هرس درخت پسته

هرس درخت پسته قبل از پیوند دارای کادری مجرب و بیش از 20 سال سابقه اعزام به نقاط مختلف ایران برای هرس درخت پسته همراه آموزش هرس پسته و طریقه و روش هرس پسته و بهترین نوع هرس پسته ، فصل هرس درختان پسته از دی ماه تا اسفند ماه می باشد و فصل پیوند درخت پسته اردیبهشت و خرداد است در ضمن نحوه هرس درخت پسته هم توضیح داده می شود

کافیست تماس بگیرید 09159232175

فهرست