میزان برداشت زعفران در گلخانه بستگی به سطح زیر کشت و مقدار پیاز زعفران به کار برده در گلخانه دارد 

photo 2019 03 05 02 50 38 300x188 - میزان برداشت زعفران در گلخانه

میزان برداشت زعفران در گلخانه

میزان برداشت زعفران در گلخانه به درشتی پیاز زعفران هم ربط دارد 

جهت خرید پیاز زعفران درشت گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

1 دیدگاه. Leave new

فهرست