میزان برداشت زعفران در گلخانه 

به سطح زیر کشتتان دارد مثلا گلخانه چند طبقه باشد فروش پیاز زعفران گلخانه ای قیمت مناسب 

جهت خرید پیاز زعفران گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

فهرست