قیمت پیاز زعفران در مشهد چند است

قیمت پیاز زعفران در مشهد مورخه 29 مهر 1397 به قیمت هر تن 4700 تومان

به روز می شود هر ساله از 10 اردیبهشت تا آخر مهر پیاز زعفران داریم

جهت خرید پیاز زعفران و اطلاع از قیمت پیاز زعفران در همین سایت ماهان زعفران درج می شود

فهرست