قیمت زعفران گلخانه ای فرق چندانی با زعفران کشت شده در زمین ندارد فعلا هر کیلو 8 تا 10 میلیون تومن میباشد 

جهت خرید پیاز زعفران گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

فهرست