فروش پیاز زعفران جهت کاشت در گلدان

فروش پیاز زعفران جهت کاشت در گلدان را از کجا تهیه کنیم؟ هنگام خرید پیاز زعفران به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ قیمت فروش پیاز زعفران  چند است؟ مرغوب ترین و بهترین پیاز زعفران در منطقه تربت حیدریه وجود دارد و این منطقه به دلیل آب و هوا و خاک مساعدی که برای پیاز زعفران دارد بهترین پیاز زعفران را دارد دارای زعفران عیار مناسب توزیع و تهیه از اواخر اردیبهشت سال 97 

http://www.saffron-bulbs.ir