فروش پیاز زعفران جهت کاشت در گلدان را از کجا تهیه کنیم؟ هنگام خرید پیاز زعفران به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ قیمت فروش پیاز زعفران  چند است؟ مرغوب ترین و بهترین پیاز زعفران در منطقه تربت حیدریه وجود دارد و این منطقه به دلیل آب و هوا و خاک مساعدی که برای پیاز زعفران دارد بهترین پیاز زعفران را دارد دارای زعفران عیار مناسب توزیع و تهیه از اواخر اردیبهشت سال 97 

https://www.saffron-bulbs.ir

فهرست