روش آبیاری زعفران در گلدان از مهر تا اردیبهشت هر ماه یک یا دو بار آبیاری گلدان لازم دارد ولی در کشت زمین این مقدار لازم آبیاری لازم نیست 

جهت خرید پیاز زعفران گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

فهرست