دفعات آبیاری زعفران

اولین آبیاری مزرعه زعفران (بسار آب) که معمولا در  مهرماه صورت می گیرد و آبیاری باید عمیق باشد تا نفوذ آب به عمق 20 سانتی متری زمین برسد و بعد از چند روز اقدام به سله شکنی زمین مورد نظر می نماییم تا گلها راحتر از خاک بیرون بیایند. بعد از 10 تا 20 روز گلها ظاهر می شوند به مدت تقریبا 10 تا 15 روز گلدهی ادامه خواهد داشت .

 

آبیاری دوم (زائیج آب) پس از برداشت گل و اتمام گل دهی زمین زعفران زمانی که زمین شما گل دهیش پایان یافت تقریبا بعد از 1 ماه از آبیاری اول انجام میشود یکی از مهمترین آبیاری هاست چون در این زمان همانطور که از نام آبیاریش معلوم است زمان زایمان پیاز است که ما آن را زاج آب یا زائیج آب می نامیم و پیازها تکثیر می شوند و محصول بیشتری در سال بعد ان شاء الله دارید  . فقط در آبیاری زائج آب مراقب باشید در یخبندان آبیاری نکنید

 

آبیاری سوم (کولش آب) بعد از وجین علفهای هرز و پخش کودهای دامی و معدنی تقریبا بعد از 25 روز از آبیاری دوم انجام می شود.

 

آبیاری چهارم با توجه به بارندگی های منطقه اگر زمین نیاز پیدا کرد و هوا خیلی سرد و یخبندان نبود انجام می گیرد.

 و اگر هم بارندگی در ماه های بهمن و اسفند و فروردین زیاد باشد که گل دهی شما نیز بالاتر می شود یکی از بهترین آب ها برای زعفران آب باران است به علت اکسیژن زیادی که دارد

 

آبیاری پنجم (زرد آب) از مهمترین آبیاری ها می باشد و در پایان فصل رویش در  فروردین و یا اول اردیبهشت انجام می گیرد.

 

بعد از زرد شدن برگهای پیاز زعفران اقدام به درو کردن آنها می نماییم. در هر متر مربع نیم کیلو تا 1 کیلو گرم  پیاز زعفران و هر هکتار 5 تا 10 تن پیاز نیاز دارد

 

15 دیدگاه. Leave new

فهرست