حداکثر برداشت زعفران در هکتار 20 کیلو زعفران در هر هکتار میباشد 

✅هر هکتار به 5 تن الی 10 تن پیاز زعفران نیاز دارد 

هر چه پیاز زعفران کمتری بکارید برداشت کمتر میباشد 

تیم کاشت ماهان زعفران حاضریم در هر مقدار هکتار زمین شما را زعفران بکاریم و تحوبل دهیم 

جهت خرید پیاز زعفران به صفحه اصلی مراجعه فرمائید

اینجا کلیک کنید 

photo 2019 01 05 14 23 55 300x259 - حداکثر برداشت زعفران در هکتار

شرکت ماهان زعفران

2 دیدگاه. Leave new

فهرست