آیا کاشت زعفران سود دارد ؟

بله عزیزان توجه شما را به این عکس و اطلاعات کاشت زعفران جلب می کنیم

photo 2019 01 09 22 06 09 169x300 - آیا در کل کاشت زعفران به صرفه هست

💢 اطلاعات کاشت مزرعه اقای جعفر زاده

✅یک هکتار و سه هزار متر سال ۹۵ کاشته ام

✅ برداشت امسال۹۷، ۲۱۰۰ کیلو گل در هکتار

✅۱۰تن در هکتار پیاز استفاده شده

✅همراه با کشت ۱۳۰۰کیلو در هکتار کود کاسپین استفاده شده فقط همین بوده.
غیراز کود کاسپین از کود دیگری استفاده نشده است.

✳️ مشهد
❇️ حسین جعفرزاده

🌺ماهان زعفران 🌺🌱
@mahanzaferan

photo 2019 01 09 22 06 16 203x300 - آیا در کل کاشت زعفران به صرفه هست

💢 مزرعه زعفران اقای رجب زاده
✳️ اطلاعات کاشت

✅ مزرعه آقای رجب زاده روستای اسفیوخ
✅کاشت با بیل به صورت سنتی
✅مساحت نیم هکتار
✅کود مصرفی در اب اول فسفر به میزان ۱۰۰کیلو
✅ کود دامی مصرف نکردم
✅زاچ اب ۷۵کیلو کود اوره،دومرحله محلول پاشی،و یه عامل مهم وجین علف هرز ،میزان برداشت از نیم هکتار ۱۲۷۰کیلو گل
🆔@mahanzaferan

14 دیدگاه. Leave new

فهرست